Tekneden Oltayla Balık Tutma Yarışması

KOŞULLARI

 1. Yarışma, katılımcıların, Organizasyon Komitesi tarafından teknelerde ki belirlenen yerlere yerleşmeleri ve teknelerin av bölgesinde demirlemeleri ve teknede bulunan hakemlerin ortak işareti ile başlar.
 2. Yarışma Jürisi tarafından gerçekleştirilecek çıkış öncesi denetimde, yanında balık bulunan yarışmacılar yarıştan diskalifiye edileceklerdir.
 3. Saat ../.. de Belirlenen teknelerinde bulunmayan yarışmacılar diskalifiye edilecekler ve yerlerine yedek yarışmacılar alınacaktır.
 4. Tüm yarışmacılar, tek olta ile yarışacaklar (ancak yanlarında istedikleri kadar yedek takım ve malzeme bulundurabileceklerdir.) Her olta takımın da en fazla 3 iğne bulunacaklardır. Yem, beden ve misina tercihi yarışmacılara aittir. Her türlü sahte yem, bırakma, çapari, kurşunsuz ve/veya zokalı olta, jig ve seyirtme (sırtı) v.b disiplinlerde av yasaktır. Bu disiplinlerde avlananlar diskalifiye edilecektir.
 5. Tüm yarışmacılar, teknelerdeki hakemlerin belirttiği kurşun ağırlığını kullanmak zorundadırlar. Bu kurala uymayanlar hakemler tarafından diskalifiye edileceklerdir.
 6. Yemek molası Organizasyon Komitesi tarafından belirlenen saatlerde olacak ve tüm katılımcılar bu saatler arasında oltalarını sudan çekecek ve Hakemlerin duyurusu ile tekrar suya bırakacaklardır.
 7. Yarışmacılar, her türlü ihtiyaç ve dinlenme molalarında oltalarını sudan çekecek ve tekrar yarışma yerine geldiklerinde oltalarını suya bırakacaklardır.
 8. Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/2 Numaralı Tebliğde belirlenen boy ve ağırlıktan daha küçük ve her ne cins olur ise olsun 18 cm den küçük balıklar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tebliğde avcılığı serbest bile olsa puanlama tablosundaki "değerlendirmeye alınacak en küçük boy" ölçülerine uymayan balıklar da değerlendirme dışı tutulacaktır. "Değerlendirmeye alınacak en küçük boy" kuralı, balıkların nesillerini sürdürebilmeleri için Organizasyon Komitesi tarafından gerekli görülmüştür. Ayrıca 3/2 Nuaralı Tebliğ gereği her yarışmacı üst limit olarak 5 Kg. balığı saklayabilir. Bu limitin geçilmesi halinde yarışmacının yakaladığı balık ölçümü yapıldıktan sonra hasar verilmeden yaşam ortamına geri salınması yarışmacının ve hakemlerin sorumluluğundadır. Bu konuda her yarışmacı ve teknelerdeki hakemler ortak olarak sorumludur.
 9. Tutulan balıklar tekne hakemleri tarafından kayıt altına alınacak ve yarışma sonunda kıyıda jüriye teslim edilecektir. Yarışmacıların bireysel olarak getirdikleri balıklar hesaplama dışındadır.
 10. Tutulan balıklar Jüriye Balık Teslim Sırasına göre değerlendirilmeye alınır
  Değerlendirme sonuçlandıktan sonra balıklar yarışmacılara teslim edilir.
 11. Puan hesaplaması
  Ağırlık x Tür Puanı = Yarışma Puanı
  şeklinde hesaplanır. Jüri isterse puanları aynı olan balıkları birlikte tartıp değerlendirebilir.
  Balıkçı Barınağı Çıkışı (Başlama) ../..   (saati yazın)
  Çıpa Kaldırma (Bitiş) .. / .. (Saati yazın )

 

Balık Türü Balık  Boyu
Avlanabilir en küçük balık boyu
Puan Toplam Ağırlık
(Gr)
Puan
(Gr x.Puan)
Fangri,Mercan, 18 cm’den büyük 25    
Çipura 20 cm’den büyük 25    
Kalamar 20 cm’den büyük 20    
Dülger ve Akya 30 cm’den büyük 25    
Kılıç 125 cm’den büyük 40    
Kırlangıç,Dil, Pisi 20 cm’den büyük 30    
Sinağrit 35 cm’den büyük 30    
Trança 1 Kg.dan  büyük 40    
Karagöz 18 cm’den büyük 20    
Barbun 17 cm’den büyük 20    
Sargoz, Mırmır 21 cm’den büyük 20    
Levrek 25 cm’den büyük 25    
Lüfer-kofana 20 cm’den büyük 25    
Torik, Palamut 25 cm’den büyük 30    
Orkinos (ton) 90 cm’den büyük 30    
Turna (Zurna) 40 cm.den büyük 15    
Kefal 20 cm’den büyük 15    
Lipsos, Adabeyi 18 cm’den büyük 10    
Uskumru,Kolyoz, İstavrit 20 cm’den büyük 8    
Kupes 18 cm’den büyük 1    
İsparoz, izmarit, hanoz, gelin, zargana,
sarpa, Erkek Mercan ve diğerleri,
16 cm’den büyük 1    
Orfoz, Lagos 40 cm den büyük ve Geri salınmak şartı ile 60    

Telif Hakkı © 2014. Tarım Artı Danışmanlık Organizasyon Limited Şirketi. Tüm Hakları Saklıdır.